ซีสต์คืออะไร?

  ซีสต์คืออะไร? ซีสต์ (Cyst) หมายถึง ถุงน้ำ หรือ ก้อนตุ่ม ที่เกิดขึ้นอย่างผิดปกติภายในร่างกาย โดยก้อนที่โตขึ้นมานั้น ภายในอาจมีสิ่งที่แปลกปลอมได้หลายอย่าง อาทิเช่น อากาศ ของเหลว ไขมัน หรือเซลล์ผิวหนัง เช่นกระดูก เซลล์ผม เล็บ หรือมักเป็นเนื้องอกที่ไม่ร้ายแรง ซีสต์สามารถเกิดขึ้นที่ใดได้บ้าง ซีสต์สามารถเกิดขึ้นได้ทุกส่วนตามเนื้อเยื่อของร่างกาย บริเวณที่จะพบซีสต์บ่อยๆนั้น เช่น ที่เต้านม เปลือกตา รังไข่ นิ้วมือ แขน ขา ไต และใต้ผิวหนังในส่วนต่างๆของร่างกาย