มะเร็งปากมดลูก ภัยเงียบสำหรับผู้หญิง

  มะเร็งปากมดลูก ภัยเงียบสำหรับผู้หญิง เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นบริเวณปากมดลูกของผู้หญิง นั้นมีอาการบ่งชี้ คือ ตกขาวมามากผิดปกติ ตกขาวคล้ายหนอง เลือดออกจากช่องคลอดอย่างผิดปกติโดยที่ไม่ใช่เลือดประจำเดือน และมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ หรือผู้ที่อยู่ในวัยทองมีเลือดออกหลังจากที่หมดประจำเดือนไปแล้ว ซึ่งโดยทั่วไปนั้นมักไม่พบอาการแสดงในระยะแรกที่เริ่มป่วย แต่จะเริ่มมีอาการเมื่อเซลล์มะเร็งได้ลุกลามไปมากแล้ว มะเร็งเป็นการเจริญเติบโตของเซลล์ที่แบ่งตัวผิดปกติ